Zapisy

Udział w konferencji jest odpłatny – zarówno czynny, jak i bierny. Opłata jest stała, wynosi 300 zł (słownie trzysta złotych brutto) za udział w całości konferencji i obejmuje:

  • możliwość stacjonarnego uczestniczenia we wszystkich sesjach i panelach;
  • wstęp na imprezy towarzyszące;
  • dostęp do materiałów konferencyjnych.

Zgłoszenia prosimy wysyłać w terminach:

  • do 30 września 2022 r. – udział czynny (z referatem);
  • do 20 listopada 2022 r. – udział bierny (bez referatu).

Konferencja odbędzie się wyłącznie w trybie stacjonarnym. Organizatorzy nie przewidują trybu hybrydowego. Istnieje jedynie możliwość wygłoszenia, w ramach właściwego panelu, referatu online.

Dane do przelewu:  

Instytut Metropolitalny 
al. Grunwaldzka 5
80-236 Gdańsk
Nr rachunku bankowego: 74 2030 0045 1110 0000 0403 7950 (Bank BGŻ S.A.)

Formularz zgłoszeniowy

W przypadku biernego uczestnictwa możesz wpisać "brak"
Jeśli zgłaszasz się jako uczestnik bierny wpisz "brak"

Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. Organizator zwraca opłatę w całości lub części jedynie w przypadku konieczności zmiany formuły wydarzenia spowodowanej reżimem sanitarnym.