Program

Organizatorzy zapewniają program naukowy i obsadę na sesji plenarnej oraz podsumowującej. 

Z kolei Uczestnicy mogą zgłaszać tematy paneli naukowych, wskazując jednocześnie moderatora i co najmniej trzech prelegentów. Zgłoszenia należy wysyłać na adres biuro@im.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2021 r. Rada Naukowa Konferencji w tym dniu wybierze spośród zgłoszonych paneli te, które znajdą się ostatecznie w programie. 


Program I Kosiliencyjnej Konferencji Kosmicznej

26 listopada (piątek):

13:00-14:00

obiad powitalny

14:00

otwarcie konferencji i przywitanie Gości

 • Piotr Grzelak – zastępca Prezydent Miasta Gdańska
 • Michał Glaser – Prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot
 • dr Agata Żwir-Ferenc (Kierownik Działu Edukacji i Popularyzacji Nauki w Hevelianum) oraz Magdalena Maszewska (Astronomka w Hevelianum)
 • dr Jakub H. Szlachetko – Prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego

14:00-15:00

autoprezentacja Uczestników

15:00-17:00

sesja plenarna „Kosmiczne wyzwania dla nauki, polityki i gospodarki”

 • Organizator: Konsorcjum Naukowe Ad Astra
 • Moderator: dr Jakub H. Szlachetko
 • Prelegenci:
  • prof. dr hab. Grzegorz Wrochna (prezes Polskiej Agencji Kosmicznej)
  • prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej)
  • prof. dr hab. Zdzisław Brodecki (profesor na Uczelni Kwiatkowskiego)
  • dr hab. Grzegorz Brona (prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.)
  • dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. ALK (szefowa Grupy Roboczej ds. Polskiego Prawa Kosmicznego)

17:15-19:00

panel 1 „Bliskie spotkanie 3’go stopnia (panel astrobiologiczny)”

 • Organizator: Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne
 • Moderator: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
 • Prelegenci:
  • prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, „Czym jest życie? Czyli jeśli spotkamy nieznaną formę istnienia w kosmosie, to kiedy nazwiemy ją żywą istotą?”
  • Mikołaj Kuska, „Od Strefy 51 do sałaty na Marsie”
  • Aleksandra Klassa, „Zbuduj sobie życie, czyli biologia syntetyczna w kosmosie i nie tylko”
  • dr Artur Modliński, „Etologia a zarządzanie technologią. Co mówią nam zwierzęta o naszych relacjach z inteligentnymi maszynami?”

19:00-19:30

wydarzenie towarzyszące “Finansowanie przedsiębiorczości publicznej”

 • Dr.Kornél Szabó, Árisz Kecskés, Kaja Hopej, „Building the Space Ecosystem in the CEE Region – Herius Space Fund”
 • Tomasz Zapalski, “Źródła Finansowania Polskiego Sektora Kosmicznego”

19:30-20:00

wydarzenia towarzyszące, dr hab. Marcin Pawłowski, „Technologie kwantowe (w tym polskie) w kosmosie”

20:00-20:30

wydarzenie towarzyszące dr inż. arch. Jerzy Wojewódka, prof. PŚ, Julia Giżewska, Paweł Białas, „Teatr Światła – projekt koncepcyjny land-artu w Górach Izerskich”

20:30-21:00

wydarzenia towarzyszące, Magdalena Maszewska, dr Sylwester Kołomański, „Nocne niebo – kulturowe i naukowe okno na kosmos”


27 listopada (sobota):

9:15-11:00

panel 2 „Bezpieczeństwo i obronność w domenie kosmicznej”

 • Organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; Konsorcjum Naukowe Ad Astra
 • Moderator: dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US
 • Prelegenci:
  • dr hab. Bartosz Smolik, „Główne komponenty polityki kosmicznej Unii Europejskiej. Perspektywy rozwoju w obliczu wyzwań przed jakimi stoi Europa”
  • dr hab. Marek Czajkowski, prof. UJ, „Militaryzacja kosmosu – stan obecny i perspektywy”
  • dr Dominika Skoczylas, „Kosmiczne aspekty cyberbezpieczeństwa. Ochrona przestrzeni kosmicznej w kontekście cyberzagrożeń”
  • dr hab. Małgorzata Polkowska, prof. ASzWoj, „Bezpieczeństwo kosmiczne a prawne aspekty ochrony środowiska”

11:15-13:00

panel 3 „Przestrzeń kosmiczna w obowiązującym prawie”

 • Organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Moderator: dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US
 • Prelegenci:
  • dr hab. Mariusz Nawrocki, prof. US, „Prawo karne w kosmosie”
  • dr Ewa Kowalewska, dr Wojciech Bożek, „Finansowanie polskiego sektora kosmicznego – bariera czy szansa na rozwój?” 
  • dr Michał Pietkiewicz, „Krajowe prawo kosmiczne – uwagi na tle rozwiązań zagranicznych”
  • mgr Kamil Muzyka, „Obiekty wytwarzane z surowców kosmicznych – konsekwencje prawne działalności ISRU i OSAM”
  • Julia Licbarska, „Aspekty prawne miejsca pracy Astronauty”
 • Komunikaty:
  • mgr Karolina Słotwińska, „Prawa i obowiązki jednostki w międzynarodowym prawie kosmicznym – uwagi na tle odpowiedzialności karnej”
  • mgr Agata Szwed, „Wykorzystanie programu Copernicus w działaniach agencji EMSA”

13:00-14:00

przerwa obiadowa

14:15-16:00

panel 4 „Wyzwania i kierunki jurysdykcji prawa kosmicznego”

 • Organizator: Grupa Robocza ds. Polskiego Prawa Kosmicznego
 • Moderator: prof. ALK, dr hab. Katarzyna Malinowska
 • Prelegenci:
  • dr hab. Małgorzata Polkowska, prof. ASzWoj, mgr Mariusz T. Kłoda, mec. Bartosz Malinowski, „Delimitacja przestrzeni kosmicznej”
  • mgr Mariusz T. Kłoda, „Reglamentacja działalności kosmicznej”
  • mgr Mariusz T. Kłoda, mec. Bartosz Malinowski, „Górnictwo kosmiczne”
  • dr hab. Małgorzata Polkowska, prof. ASzWoj, mgr Bartosz Malinowski, „Loty suborbitalne”
  • dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. ALK, mgr Kaja Hopej, mgr Mariusz T. Kłoda, „Ochrona środowiska kosmicznego”
  • dr Andrzej Jakubiec, dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. ALK, „Odpowiedzialność i ubezpieczenie w działalności kosmicznej”

16:15-17:00

panel 5 „Prezentacja wyników „Ankiety dla profesjonalistów i przedsiębiorców polskiego sektora kosmicznego w sprawie zakresu regulacji i rozwiązań ustawy o działalności kosmicznej” oraz wyników „Oceny realizacji wskaźników Polskiej Strategii Kosmicznej”

 • Organizator: Grupa Robocza ds. Polskiego Prawa Kosmicznego; Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA)
 • Moderator: mgr Mariusz T. Kłoda
 • Prelegenci:
  • dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. ALK
  • dr hab. Małgorzata Polkowska, prof. ASzWoj
  • mgr Mariusz T. Kłoda
  • mec. Bartosz Malinowski
  • mgr Kaja Hopej
  • mgr inż. Tomasz Noga

17:15-19:00

panel 6 „Nowe technologie a prawo kosmiczne”

 • Organizator: Okręgowa Izba Radców Prawnych
 • Moderator: r.pr. Magdalena Witkowska (Dziekan OIRP w Gdańsku)
 • Prelegenci:
  • prof. dr hab. Dariusz Szostek, „Kosmiczne wykorzystanie blockchain”
  • dr Małgorzata Węgrzak, dr Marta Dargas-Draganik, „Ochrona nowych technologii i sztuczna inteligencja w przedsięwzięciach kosmicznych”
  • mec Tomasz Palak, „Niezły kosmos – kto ma prawa autorskie do wytworów sztucznej inteligencji”
  • dr Paweł Kardasz, „Odpowiedzialność organizatora turystyki kosmicznej wobec klienta”
  • mgr Łukasz Wilczyński, „Wpływ różnic kulturowych i stopnia zaawansowania technologicznego kraju w sektorze kosmicznym na postawy emocjonalne wobec komunikacji w sektorze kosmicznym na wybranych przykładach”

19:15-21:00

panel 7 “Meteoryty źródłem wiedzy o Układzie Słonecznym & Surowce pozaziemskie Układu Słonecznego”

 • Organizator: Polskie Towarzystwo Meteorytowe
 • Moderator: prof. dr hab. Tadeusz Przylibski
 • Prelegenci:
  • prof. dr hab. Tadeusz A. Przylibski,  „Meteoryty źródłem wiedzy o Układzie Słonecznym”
  • prof. dr hab. Tadeusz A. Przylibski, „Surowce pozaziemskie Układu Słonecznego”
  • dr inż. Katarzyna Łuszczek , „Zwyczajne a jednak tak cenne. Badania chondrytów zwyczajnych ważnym źródłem wiedzy o Układzie Słonecznym”
  • mgr inż. Konrad Blutstein, „Potencjalne zasoby ciał macierzystych chondrytów zwyczajnych”
  • prof. dr hab. Łukasz Karwowski, dr Krzysztof Szopa, „Inwentarz najnowszych meteorytów w Polsce: charakterystyka mineralogiczna, petrologiczna i ich pochodzenie”

21:00-22:00

wydarzenia towarzyszące, dr inż. Paweł Mazurek „Śladami Heweliusza. Historia i kultura Miasta Gdańska opowiedziana na wesoło”


28 listopada (niedziela):

9:00-11:00

panel 8 „Technologia w służbie cywilizacji kosmicznej”

 • Organizator: Konsorcjum Naukowe Ad Astra
 • Moderator: Kaja Hopej
 • Prelegenci:
  • mgr inż. Patrycja Bałdyga, „Monitorowanie promieniowania kosmicznego w przemyśle lotniczym”
  • mgr inż. Martyna Wardzińska, „Projekt kompaktowego teleskopu zwierciadlanego”
  • mgr Maciej Fitt, „Mineralizacja rudna szergotytów marsjańskich w trójwymiarowej analizie przy użyciu Tomografii komputerowej”
  • mgr Kamil Muzyka, „Żywe obiekty kosmiczne – kontekst prawny przemysłowej astrobiologii”
  • dr Marta Ciążela, “Wykorzystanie teledetekcji w bliskiej podczerwieni w poszukiwaniu minerałów i złóż na Marsie. Wyniki badań pilotażowych na obszarze górniczym Rio Tinto w Hiszpanii”

11:15-12:00

Walne Zgromadzenie Konsorcjum Naukowego Ad Astra

12:00

zamknięcie konferencji