Program

25 listopada (piątek):

11.00– otwarcie konferencji i powitanie Gości

 • dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG (Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Piotr Grzelak (Zastępca Prezydent Miasta Gdańska)
 • Michał Glaser (Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot)
 • dr hab. Jakub H. Szlachetko (Prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego)

11.15-13.00 – sesja plenarna „Polityka kosmiczna Rzeczypospolitej Polskiej w dwutakcie: strategia i program. Prezentacja z dyskusją”

 • Moderator: dr hab. Jakub H. Szlachetko (Prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego; wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim)
 • Prelegenci: 
  • dr hab. Grzegorz Brona (Prezes Zarządu Creotech Instrument S.A.)
  • dr Aleksandra Bukała (Polska Agencja Kosmiczna)
  • Tomasz Noga (Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego)
  • dr hab. Bartosz Smolik (Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego)

13.00-14.00 – debata parlamentarzystów “Czy Polskę stać na politykę kosmiczną?”

 • Moderator: r.pr. Miłosława Zagłoba (ekspert ds. legislacji)
 • Prelegenci:
  •  Hanna Gill-Piątek (posłanka, Polska 2050)
  • Paweł Poncyliusz (poseł, Platforma Obywatelska)
  • Tadeusz Cymański (poseł, Prawo i Sprawiedliwość)
  • Magdalena Sroka (posłanka, Porozumienie)

14.00-15.00 – przerwa obiadowa

15.00-17.00 – panel 1 „Projekt ustawy o działalności kosmicznej. Meandry regulacji prawnej”

 • Moderator: dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. ALK (Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie)
 • Prelegenci:
  • dr hab. Małgorzata Polkowska, prof. ASzWoj, (Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej), “Prawo kosmiczne a “space governance”
  • dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. ALK, mgr Kaja Hopej (Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie), “Zrównoważony rozwój w sektorze kosmicznym – możliwości wsparcia regulacyjnego”
  • mec. Bartosz Malinowski (Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk), “Alternatywne opcje regulacji lotów suborbitalnych”
  • dr hab. Jakub H. Szlachetko (Prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego; wykładowca akademicki),  dr Adam Bochentyn (Rada Instytutu Metropolitalnego ), “Zdjęcia satelitarne jako dowód w postępowaniu przed organem i sądem administracyjnym”

26 listopada (sobota):

9.00-10.30 – panel 2 „Wykorzystanie usług satelitarnych przez administrację publiczną”

 • Moderator: mgr Mariusz T. Kłoda (Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora  Kosmicznego)
 • Prelegenci:
  • dr Ewa Kowalewska (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński), mgr Dominika Trzeszczoń (Uniwersytet Szczeciński) “Wykorzystanie i znaczenie danych satelitarnych w sektorze finansów publicznych”  
  • Krzysztof Mysłakowski, Bernard Stępień (Creotech Instruments S.A.), „Przykłady praktycznych zastosowań danych satelitarnych”
  • dr inż. Maciej Gruszczyński (Laboratorium Czasu i Częstotliwości, Główny Urząd Miar), “Metrologia na rzecz i z wykorzystaniem technologii kosmicznych”

10.30–12.00 – panel 3 „Wielkie wyzwania przyszłości. Górnictwo kosmiczne”

 • Moderator: mec. Bartosz Malinowski (Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk)
 • Prelegenci:
  • mgr Krzysztof Niewęgłowski (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej), “Koncepcja hybrydyzacji prawa kosmicznego w kontekście potencjalnych rozwiązań prawnych dotyczących górnictwa kosmicznego”
  • mgr Kamil Muzyka (doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk), “Konsekwencje wytwarzania obiektów w przestrzeni kosmicznej (ISM) dla prawa kosmicznego”
  • mgr Mariusz T. Kłoda (Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora  Kosmicznego), “Regulacja górnictwa kosmicznego w japońskiej ustawie o promowaniu działalności gospodarczej związanej z poszukiwaniem i wykorzystywaniem zasobów kosmicznych”

12.00-13.00 – przerwa obiadowa

13.00-14.30  – panel 4 „Wojna z udziałem kosmosu. Modele bezpieczeństwa międzynarodowego

 • Moderator:  dr hab. Bartosz Smolik (Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski)
 • Prelegenci: 
  • dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego), “Modele bezpieczeństwa miedzynarodowego a przestrzeń kosmiczna” 
  • dr hab. Paweł Turczyński, prof. UWr (Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski),
   “Ewolucja „tarcz antyrakietowych” – czy grozi nam otwarta militaryzacja kosmosu?”
  • dr hab. Marek Czajkowski, prof. UJ (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego), “Wykorzystanie systemów kosmicznych na rzecz bezpieczeństwa narodowego w wymiarze zewnętrznym – Polska perspektywa”
  • dr Dominika Skoczylas (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego), “Przestrzeń kosmiczna – sektor o istotnym znaczeniu dla cyberbezpieczeństwa”

14.30-16.00 – panel 5 “Zagadnienia polityczne. Perspektywa unijna i międzynarodowa” 

 • Moderator: dr hab. Jakub Szlachetko (Prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego; wykładowca akademicki)
 • Prelegenci:
  • dr hab. Bartosz Smolik (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego), “Polityka kosmiczna Unii Europejskiej. Możliwości i bariery rozwoju.”
  • dr hab. Anna Kosińska, prof. US (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego), “Mandat Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego na tle innych agencji zdecentralizowanych UE”
  • dr Agata Pyrzyńska (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego), “Voting in space. Kilka refleksji na temat głosowania przez astronautów w przestrzeni kosmicznej

16.00 – zakończenie Konferencji